Metodbank

samling, Pictogram.verktygslåda, Pictogram.

När vi har ungdomsträffar
pratar vi om olika teman.

Det kan till exempel vara
internet och sociala medier,
relationer eller politik och demokrati.

Vi använder oss av olika övningar
och metoder när vi träffas.

En del av övningarna och
metoderna har vi kommit
på själva och andra har
vi lånat från andra.

Vi tycker att det är toppen att
använda saker som redan finns!

På den här sidan samlar vi
metoder och övningar som
vi tycker är bra.

Metoderna och övningarna
ligger under olika teman.
En del av dem finns under
mer än ett tema.

teman

Klicka på det tema du är intresserad av.
Där finns metoder och övningar
som handlar om temat du valt.