Länsförbund

Nätverket finns i FUB Stockholms län och FUB Västmanlands län.

Vill du att ditt länsförbund ska
bli en del av Ung i FUB?

Du hittar mer information om Ung i FUB i Om Ung i FUB
eller kontakta Ung i FUB:s samordnare Marcus Nilsson