Länsförbund

Nätverket finns i FUB Stockholms Län.
Vill du att ditt länsförbund ska bli en del av Ung i FUB?
Du hittar mer information om Ung i FUB i Om Ung i FUB
eller kontakta Ung i FUB:s samordnare Marcus Nilsson