Starta upp

börja, Pictogram.samling, Pictogram.

Vill du starta en Ung i FUB grupp i din lokalförening?

Vi har tagit fram några enkla frågor
som visar om ni är redo att starta upp.
Det ger er en bild över vad man behöver
för att starta upp en egen
Ung i FUB grupp.

Hösten 2020 lanserade
vi en handbok.
Den finns både som bok
och digitalt här på hemsidan.Är ni redo att starta en Ung i FUB-grupp?

Svara JA eller NEJ på varje fråga. 

 1. Har ni minst 2 unga personer som skulle
  kunna vara intresserade av att vara med? 
  JA                                                  NEJ  
 2. Har ni en plats att ses på? 
  JA                                                  NEJ 
 3. Finns det någon person som kan bjuda in och närvara vid första mötena? 
  JA                                                  NEJ 
 4. Är lokalföreningens styrelse positiv till Ung i FUB? 
  JA                                                  NEJ 
 5. Vill ni starta upp en Ung i FUB-grupp? 
  JA                                                  NEJ 


Svarade ni JA på de fem frågorna
är ni redo att starta upp! Grattis!

kontakt

Vill du ha mer information och stöd för att starta upp en grupp
kontakta Ung i FUB:s samordnare Marcus Nilsson.