POLITIK OCH DEMOKRATI

Vad är politik och demokrati?

debatt, Pictogram.rösta, Pictogram.

Politik handlar om hur ett land styrs.
Det handlar bland annat om
skatter och lagar.
Det handlar också om arbete och utbildning.
I Sverige har vi demokrati.
Demokrati innebär att det är
folket som bestämmer över politiken.
Demokrati handlar också om
att alla ska ha rätt att vara med.
Alla röster ska höras och är lika viktiga.

Mänskliga rättigheter gäller alla människor.
De finns för att skydda oss människor.
Det är staten som skyddar oss människor
Och ser till att de mänskliga rättigheterna följs.

ATT FÖRBEREDA INNAN:

 • Kom på frågor som deltagarna kan svara JA, KANSKE eller NEJ på.
 • Läs igenom PDF-filen för inspiration till frågor.
 • Skriv ut JA, KANSKE eller NEJ på lappar och lägg ut i olika hörn av rummet.
 • Flytta på möbler som står i vägen. Det ska finnas gott om utrymme till övningen.

GÖR SÅ HÄR:

 1. Förklara varför ni har placerat ut lapparna på golvet.
  Ni ska göra en metod som kallas heta stolen.
 2. Den går ut på att samtalsledarna läser upp påståenden.
  Det är bra om samtalsledarna läser upp ett enkelt påstående på test.
  Innan ni börjar med påståendena om mänskliga rättigheter.
 3. Deltagarna svarar på påståenden genom att ställa sig på de olika lapparna.
 4. Efter alla deltagare har ställt sig på en lapp tar ni en runda.
  Under rundan får alla deltagare förklara varför de ställt sig på följande lapp.

PDF-fil för utskrift