Relationer

Vad är relationer?

vän, Pictogram.ovänner, Pictogram.

Relationer kan se ut på många sätt.
På den här sidan lägger vi upp metoder
som man kan använda för att prata om
Till exempel vänskap, familj och kärlek.

Vad är en förälder?
En förälder är en person som har ett barn.
Ibland finns det en förälder.
Ibland finns det två eller fler.

ATT FÖRBEREDA INNAN:

 • Skriv ut PDF-filerna med bilder och frågor.
 • Läs igenom hela metoden när du börjar.

GÖR SÅ HÄR:

 1. Börja med att prata om bilderna i första PDF-filen.
 2. Ställ sedan frågorna till deltagarna.
 3. Lyssna på det deltagarna säger och ställ följdfrågor.
 4. Fortsätt med andra PDF-filen.

PDF-fil för utskrift

PDF-fil för utskrift

I den här övningen får deltagarna
berätta vad de tycker att vänskap är.

ATT FÖRBEREDA INNAN:

 • Gör frågor eller påståenden om vänskap
  eller ladda ner PDF filen nedan.Till exempel: Det är viktigt med vänner!

GÖR SÅ HÄR

 1. Samtalsledaren läser upp
  en fråga eller ett påstående till gruppen.
 2. Låt deltagarna svara.
 3. Uppmuntra deltagarna att ställa följdfrågor
  och ställ egna när det passar.
 4. Avsluta med att sammanfatta det ni
  pratade om.

PDF-fil för utskrift