Första träffen

vad ska vi göra?

hälsa, Pictogram.träffas, Pictogram.

Första träffen handlar om att lära känna varandra.
Alla deltagare får information om Ung i FUB.
Det är ett bra tillfälle att prata om
vad just ni vill arbeta med på träffarna.

Ung i FUB handlar om rättigheter
och att göra sin röst hörd.
Det är viktigt att alla deltagare får berätta
vad det betyder för dem.
Prata om det som är viktigt för deltagarna.

lär känna varandra

På första träffen kanske många är nya
för varandra.
Kanske behöver hela träffen handla om
att lära känna varandra.

Övningen får deltagarna att tänka ut
olika sätt att göra sin röst hörd på.

ATT FÖRBEREDA INNAN

• Ta fram ett stort papper och pennor.
Använd whiteboard om ni har.

• Förbered exempel på vad det är att göra sin röst hörd.
Det är bra att ge gruppen exempel
om ingen kommer på egna förslag i början.
(Exempel kan vara demonstrera, sjunga, blogga m.m.)

GÖR SÅ HÄR

 1. Deltagarna säger alla ord de kommer på
  kopplat till det som står på tavlan.
  Säg egna exempel
  om de inte kommer på något själva.
 2. Skriv upp allt som sägs på tavlan eller pappret.
  Ni kan dela upp det som sägs i olika kategorier.
  Prata om deltagarnas exempel.
  Ta hjälp av frågorna som finns längre ner på sidan.
 3. Sammanfatta det ni har sagt i slutet av övningen.

FRÅGOR NI KAN STÄLLA GRUPPEN
UNDER ÖVNINGEN

• När är det viktigt att göra sin röst hörd?

• Finns det bra och dåliga sätt att göra sin röst hörd?

• Finns det personer eller grupper
som har svårare att göra sin röst hörd?

• Är det lättare för en vuxen att göra sin röst hörd
än för en ung person?