Första träffen

vad ska vi göra?

hälsa, Pictogram.träffas, Pictogram.

Första träffen handlar om att
lära känna varandra och Ung i FUB.

Under första träffen ska deltagarna
få information om Ung i FUB.
Det är bra om deltagarna hinner
prata om vad just de vill
arbeta med på träffarna i
sin Ung i FUB-grupp.

Ung i FUB handlar om rättigheter
och att göra sin röst hörd.
Det är viktigt att alla deltagare får
berätta vad det betyder för dem.

Det kan ni göra genom att
göra övningen som heter
Gör din röst hörd.

lär känna varandra

På första träffen kanske många
är nya för varandra.
Kanske behöver hela träffen handla
om att lära känna varandra.

Övningen får deltagarna att tänka ut
olika sätt att göra sin röst hörd på.

ATT FÖRBEREDA INNAN

• Ta fram ett stort papper och pennor.
Använd whiteboard om ni har.

• Förbered exempel på vad det är att göra sin röst hörd.
Det är bra att ge gruppen exempel
om ingen kommer på egna förslag i början.
(Exempel kan vara demonstrera, sjunga, blogga m.m.)

GÖR SÅ HÄR

 1. Deltagarna säger alla ord de kommer på
  kopplat till det som står på tavlan.
  Säg egna exempel
  om de inte kommer på något själva.
 2. Skriv upp allt som sägs på tavlan eller pappret.
  Ni kan dela upp det som sägs i olika kategorier.
  Prata om deltagarnas exempel.
  Ta hjälp av frågorna som finns längre ner på sidan.
 3. Sammanfatta det ni har sagt i slutet av övningen.

FRÅGOR NI KAN STÄLLA GRUPPEN
UNDER ÖVNINGEN

• När är det viktigt att göra sin röst hörd?

• Finns det bra och dåliga sätt att göra sin röst hörd?

• Finns det personer eller grupper
som har svårare att göra sin röst hörd?

• Är det lättare för en vuxen att göra sin röst hörd
än för en ung person?