Rättigheter

människor, Pictogram.jämställdhet, Pictogram.

vad är rättigheter?

Det finns flera sorters rättigheter.
Vi har arbetat med mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter gäller alla människor.
De betyder att alla människor
ska behandlas lika och ha lika möjligheter.

Det är staten som ska se till att de
mänskliga rättigheterna följs.

Alla har rättigheter!


Även fast alla ska ha samma rättigheter,
så är det inte alltid så.
Det finns mycket orättvisa i världen.
För att ändra på det är det viktigt
att lära sig om sina rättigheter.

Tips!

Här hittar du lättläst information
om mänskliga rättigheter
och om FN:s funktionsrättskonvention.

Att förbereda innan

 • Skriv ut vår PDF-fil eller
  skriv påståenden och frågor
  som deltagarna kan svara
  JA, KANSKE eller NEJ på.
  De ska handla om rättigheter.
  Exempel på påstående:
  ”Alla människor ska få gå i skolan”
  Förbered en enkel fråga att börja med.
  Till exempel ”Jag tycker om glass”.
 • Skriv ut JAKANSKE eller NEJ på lappar
  och lägg ut i olika hörn av rummet.
 • Flytta på möbler som står i vägen.
  Det ska finnas gott om utrymme till övningen.

Gör så här

 1. Deltagarna står på ena sidan av rummet.
 2. Samtalsledaren läser upp ett påstående.
  Det är bra att börja med ett enkelt påstående.
  Då lär sig alla hur övningen går till.
 3. Deltagarna svarar på påståendet eller frågan
  genom att ställa sig vid de olika lapparna.
 4. När alla har ställt sig vid en lapp
  får deltagarna berätta varför de har
  ställt sig på just den lappen.
  Om någon inte vill berätta så behöver den inte. 
 5. När gruppen pratat klart om ett påstående
  läser samtalsledaren upp ett nytt.

PDF-fil för utskrift

Att förbereda innan

 • Läs definitioner av rasism och antirasism innan träffen.
 • Läs igenom PDF-filen med frågor.
 • Skriv ut frågorna på olika A4-papper.

Gör såhär

 1. Börja med att lägga fram lapparna ’’VAD ÄR RASISM?’’ och ’’VAD ÄR ANTIRASISM?’’.
  Låt gruppen svara och definiera tillsammans med dem.
 2. Lägg fram lapparna som beskriver fördelar med att uppfattas som svensk.
 3. Definiera olika fördelar.
 4. Prata om hur fördelarna skapar orättvisor.

EFTer övningen

Prata om hur orättvisorna kan minska.
Vilket ansvar har de som inte utsätts för rasism?

PDF-fil för utskrift.