Lokalföreningar

Ung i FUB är FUB:s ungdomsnätverk

Nätverket finns i FUB Göteborg, FUB Klippan/Åstorp, FUB Stockholm och i FUB Uppsala

Vill du att din lokalförening ska bli en del av Ung i FUB?

Du hittar mer information under rubriken Om Ung i FUB eller

kontakta projektledare Marcus Nilsson