Lokalföreningar

Ung i FUB är FUB:s ungdomsnätverk

Nätverket finns i FUB Uppsala, FUB Stockholm och i FUB Klippan/Åstorp

Vill du att din lokalförening ska bli en del av Ung i FUB?

Du hittar mer information under rubriken Om Ung i FUB eller

kontakta projektledare Elin Bonnier