Lokalföreningar

Ung i FUB är FUB:s ungdomsnätverk
Just nu finns vi i två av FUB:s lokalföreningar.

Nätverket finns i FUB Uppsala och i FUB Klippan/Åstorp

Vill du att din lokalförening ska bli en del av Ung i FUB?

Du hittar mer information under rubriken Om projektet eller

kontakta projektledare Elin Bonnier