Lokalföreningar

Ung i FUB är FUB:s ungdomsnätverk

Nätverket finns i FUB Göteborg, FUB Klippan/Åstorp, FUB Malmö,
FUB Norrköping, FUB Stockholm, FUB Södra Roslagen, FUB Uppsala
och i FUB Örebro.

Vill du att din lokalförening ska bli en del av Ung i FUB?

Du hittar mer information under rubriken Om Ung i FUB eller

kontakta Ung i FUB:s samordnare marcus.nilsson@fub.se