Lokalföreningar

Ung i FUB är FUB:s ungdomsnätverk

Nätverket finns i FUB Göteborg, FUB Gävle, FUB Klippan/Åstorp,
FUB Malmö, FUB Norrköping, FUB Södra Roslagen, FUB Uppsala
och i FUB Örebro.

Du hittar mer information under rubriken Om Ung i FUB eller

Vill du att din lokalförening
ska bli en del av Ung i FUB?

kontakta Ung i FUB:s samordnare marcus.nilsson@fub.se