Klimat och Miljö

naturen, Pictogram.jorden, Pictogram.

Det här temat handlar om vår jord
och hur vi ska ta hand om den
för att inte förstöra den.

Temat klimat och miljö
handlar om hållbarhet
för både människor, djur och natur.

Den här övningen hjälper deltagarna
att förstå vad hållbar utveckling är.

ATT FÖRBEREDA INNAN

 • Skicka filmerna till deltagarna
  som ska vara med på träffen.
  Då kan de titta på filmerna i förväg
  om de vill.
 • Förbered en Miro karta
  om er träff är digital.
  Läs mer om miro här
 • Om er träff är fysisk
  kan ni använda en white board tavla.

Förbered tavlan som på bilden.

hållbar utveckling

 

Skriv post it-lappar med ord
som kan kopplas till hållbar utveckling.
Exempel på vad ni kan skriva på lapparna:

 • bevara vår skog
 • förnybar energi
 • utrota fattigdom
 • jordens ekosystem
 • djurrätt
 • biologisk mångfald
 • mänskliga rättigheter
 •  friska hav och sjöar
 • ingen tjuvjakt
 • hållbar konsumtion
 • personers inflytande,
  trygghet och frihet
 • solenergi och vindkraft
 • minska matsvinnet
 • jämställdhet
 • att alla får samma
  möjligheter
 • skola för alla
 • bra arbetsvillkor
 • liten skillnad
  mellan fattiga
  och rika
 • rent vatten att dricka
 • bra sjukvård till alla

Kom gärna på egna exempel.

GÖR SÅHÄR

 1. Titta på film nummer 1
 2. Sammanfatta tillsammans
  vad hållbar utveckling är,
  och de tre benen i hållbar utveckling.
 3. Placera tillsammans ut lapparna
  vid rätt ben av hållbar utveckling.
  Ni kan gå i turordning
  eller låta deltagarna räcka upp handen.

Exempel på förklaring av hållbar utveckling:

• Hållbar utveckling
– när vi använder jordens resurser
utan att förstöra den för personer i framtiden.

 Ekologisk hållbarhet
– att ta hand om jordens natur och ekosystem
så att den kan finns kvar i framtiden.

 • Social hållbarhet
– är när alla känner sig trygga och fria
och känner att de kan påverka sitt liv.

• Ekonomisk hållbarhet
– en ekonomisk utveckling som inte är dålig
för ekologisk eller social hållbarhet.

FILM

Klicka på knappen för att se filmen

 

 

Filmen kommer från UR Play

ATT FÖRBEREDA INNAN

 • Skicka länk till filmen till deltagarna
  som ska vara med på träffen.
  Då kan de titta på filmerna i förväg
  om de vill.

GÖR SÅHÄR

 1. Titta på filmen tillsammans.
 2. Sammanfatta tillsammans
  vad som händer i filmen
 3. Prata om vad man själv kan göra
  för att leva ”klimatsmart”.
  Be varandra om tips!
 4. Skriv upp alla tips på en whiteboard tavla

EXTRA

 • Prata om deltagarnas arbetsplats eller skola.
  Gör de något extra där för att vara klimatsmarta?
 • Skapa en gemensam uppmaning och lägg ut på sociala medier.
  Exempel på uppmaning:
  – Testa att äta vegetariskt i en vecka.
  – Rensa garderoben och lämna till återvinning.

Klicka på knappen för att titta på filmen

 

 

Filmen kommer från UR Play.