Demokratiläger 2022




Den 16 – 19 juni kommer
Ung i FUB att ha ett demokratiläger
tillsammans med Ung i FUB
Göteborg och FUB Göteborg.

På demokratilägret kommer
medlemmarna att lära
sig om demokrati och träffa
nya och gamla vänner.

Demokratilägret är öppet
för FUB:s medlemmar som
är i åldrarna 15-30 år.

Ung i FUB betalar resa,
boende, mat och fika under lägret.
Om du har med dig
handledare eller ledsagare
betalar Ung i FUB för den också.

Tänk på att det kan
ta lång tid att skaffa
handledare eller ledsagare.

Kontakta Marcus Nilsson
om du har frågor om
demokratilägret.

Marcus kontaktuppgifter:
E-post: marcus.nilsson@fub.se

Telefonnummer: 070 – 458 43 85