Utvärdering

vad är utvärdering?

bra, Pictogram.dåligt, Pictogram.

Att utvärdera betyder att man
säger vad som varit bra
och vad som kan bli bättre.

Det kan vara bra att utvärdera
träffarna och de övningar och
metoder som används.

Då får man veta vad som fungerade
bra och vad man kan förbättra.

Att utvärdera kan kännas krångligt.
Vilka frågor ska ställas?
Och varför?

Det är viktigt att prata om
vad som har varit bra
och vad som varit dåligt.

Då kan vi utvecklas och ändra
om något är dåligt.

 

Vi har gjort egna samtalskort
med utvärderingsfrågor.

Ladda ner våra utvärderingskort HÄR!