Aktivism

Vad är aktivism?

pratbubbla, Pictogram.ropa, Pictogram.

Aktivism handlar om att göra sin röst hörd
och skapa förändring i samhället.
Aktivism är ett bra sätt att kämpa
mot det som är orättvist.

Det går att göra aktivism
tillsammans med andra
eller ensam.

Detta är exempel på aktivism:

 • Protestera
 • Bojkotta
 • Demonstrera
 • Göra en namninsamling
 • Sätta upp affischer

Det här är ett sätt att ”brainstorma”.
När man brainstormar hjälps
man åt att komma på många idéer.

I visuell konfetti använder man bilder.
Bilderna ska hjälpa deltagarna att diskutera
om ett särskilt ämne,
eller att komma på nya idéer.

Vi använde övningen inför aktivistveckan 2020.
Då tog vi fram idéer till vårt aktivistbord
som stod på torget i Klippans centrum.

Man kan göra visull konfetti
under en fysisk träff eller
på en digital träff.

Man kan använda visuell konfetti
till många olika teman.
Vi använde den när vi jobbade
med temat aktivism.

Att förbereda innan

 • Ta fram många (minst 10-15 stycken) inspirerande bilder.
  Det kan vara fotografier, bilder på konst eller annat.
  Vi använde bilder på till exempel
  Greta Thunberg, graffiti av Banksy med mera.
 • Skriv ut bilderna eller
  förbered en powerpoint där du
  kan visa bilderna.
  Om ni vill kan ni använda vår Powerpoint.
 • Ta fram postitlappar och pennor
  till alla deltagare.

GÖR SÅHÄR

 1. Dela ut post-it lappar och pennor
  till deltagarna.
 2. Be deltagarena att diskutera bilderna som kommer upp och
  skriva ner idéer som kommer fram.
  Var noga med att lyssna på vad deltagarna säger
  och ställ följdfrågor.
 3. Samla ihop post-it lapparna.
  och sätt upp alla idéer på en whiteboard.
  Sortera idéerna under olika rubriker om du vill.

KÄLLA TILL ÖVNINGEN

Michanek, Jonas och Breiler, Andréas. Idéagenten 2.0 – en handbok i idea management. (2007)

Det kan vara svårt att
förstå vad aktivism är.

Den här övningen förklarar
var aktivism är utifrån att
prata om personer, former
och frågor.

Att förbereda innan

 • Ta fram ett stort papper och penna.
  Använd whiteboard om ni har.
 • Förbered egna exempel
  genom att söka på aktivism på internet.
  Till exempel personer,
  bilder på demonstrationer eller debattartiklar.

 

GÖR SÅHÄR

1. Be någon i gruppen
att söka på ordet aktivism
på internet.

Det är bra om personen
läser upp det som står
inför hela gruppen.

2. Förklara tillsammans med
gruppen vad aktivism betyder.

Ta hjälp av det ni hittar
på internet.

3. Skriv tre rubriker för:
* personer,
* form
* fråga.
Skriv det deltagarna säger
under de olika rubrikerna.

4. Prata om det
som deltagarna tar upp.
Prata om olika åsikter
som finns om aktivism.
Prata om vilka åsikter
deltagarna har.

5. Ta hjälp av frågorna
nedanför i samtalet
med gruppen.

6. Sammanfatta tillsammans
med deltagarna vad ni
har pratat om idag.

Frågor ni kan ställa till gruppen
under övningen:

1. Varför arbetar folk med aktivism?
2. Är det viktigt att arbeta med aktivism?
3. Har ni gjort något aktivistiskt?
4. Finns det skillnad på bra och dålig aktivism?

Såhär såg det ut när
Klippan och Uppsala
gjorde övningen tillsammans.