Aktivism

Vad är aktivism?

pratbubbla, Pictogram.ropa, Pictogram.

Aktivism handlar om att göra sin röst hörd
och skapa förändring i samhället.
Aktivism är ett bra sätt att kämpa
mot det som är orättvist.

Detta är exempel på aktivism:

 • Protestera
 • Bojkotta
 • Demonstrera
 • Göra en namninsamling
 • Sätta upp affischer

En demonstration är när flera personer samlas i grupp
för att lyfta fram eller protestera mot något.
Demonstrationer brukar hända på en offentlig plats
så att många människor kan se den.
Prideparader och första maj-tåg är exempel på demonstrationer.

ATT FÖRBEREDA INNAN:

 • Bestäm varför ni ska demonstrera
  Vill ni lyfta något som ni tycker är viktigt?
  Vill ni stötta någonting eller någon person?
  Vill ni göra motstånd mot en orättvisa?
 • Bestäm tid och plats för demonstrationen.
 • Sök tillstånd hos polisen till en allmän sammankomst.
  https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/allman-sammankomst/
 • Till plakaten behöver ni kartongpapper, pinnar, tejp och pennor.

GÖR SÅ HÄR:

 1. Träffas innan demonstrationen börjar
  så att ni hinner göra plakat tillsammans.
 2. Skriv era åsikter på kartongpappret.
  När vi gick i Helsingborgs prideparad
  skrev vi detta på våra plakat:

  KÄRLEK FÖR ALLA
  ALLAS LIKA VÄRDE

 3. Tejpa fast pinnen på kartongens baksida.
  Den kan ni hålla i när ni demonstrerar.
 4. Gå tillsammans till demonstrationen och ha kul!