Digitala träffar

Vad är digitala träffar?

skypa, Pictogram.media, Pictogram.

Digitala träffar är ett bra alternativ
när man inte kan ses på riktigt.
Då kan man använda sig av
dator, surfplatta eller mobiltelefon
för att ha en träff.

Zoom är en app som
man kan ha videomöte genom.

Man kan vara många personer
samtidigt och man kan även
skriva till varandra under mötet.

Varje deltagare kan välja att
sätta på eller stänga av både kamera
och mikrofon när man vill.

På ett zoom möte kan man
också dela sin skärm så alla
kan se på samma sak
samtidigt. T.ex. en film,
anteckningsbok eller frågesport.