Digitala träffar

Vad är digitala träffar?

skypa, Pictogram.media, Pictogram.

Digitala träffar är ett bra alternativ
när man inte kan ses på riktigt.
Då kan man använda sig av
dator, surfplatta eller mobiltelefon
för att ha en träff.
Alla måste ha internet för att kunna vara med.

Det finns många sidor och program
på internet som man kan
använda under digitala möten.
I vår lista finns några vi gillar.

Zoom är en app
att ha videomöten med.

Man kan vara många
personer samtidigt.
Varje deltagare kan välja att
sätta på eller stänga av både kamera
och mikrofon när man vill.

På ett zoom möte kan man
också dela sin skärm så alla
kan se på samma sak
samtidigt. T.ex. en film,
anteckningsbok eller frågesport.

Zoom är gratis att använda.
Men helst ska man ladda ner appen.
Be någon hjälpa dig att ladda ner Zoom
om det känns svårt.

Zoom finns tyvärr bara på engelska.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är zoomtillhemsidan.png

Såhär ser det ut
när du har laddat ned
och loggat in på Zoom från en dator.

På vår bild har alla
stängt av sina kameror.
Det är därför det inte
syns några ansikten
på det här mötet.

 

 

 

Med Miro kan man skapa
till exempel tankekartor
på ett enkelt och snyggt sätt.

Det är bra för möten och workshops.
Det är ett bra program för att alla kan se
vad ni kommer fram till under träffen.

Man kan rita, göra former, skriva post-its
och mycket mer på Miro.

Antingen kan samtalsledaren vara
den som styr vad som händer på mirosidan.
Eller så kan alla deltagare vara med och
skapa på sidan.

Miro är tyvärr på engelska.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är mirotillhemsidan-1.png

Såhär ser det ut när du
är inloggad och har
gjort en tankekarta i Miro.

Du kan använda olika färger
på dina lappar
och olika storlekar
på dina pilar.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är mirotillhemsidan2-2.png

Om du vill göra en tankekarta
behöver du använda
menyraden till vänster.

I menyraden väljer
du vilka former du vill ha.
Du väljer också vilka
pilar du vill använda
och du kan välja att skriva
text genom att klicka på
symbolen som ser ut som ett T.

På bilden har vi
använt oss av alla
former som finns.
Sedan har vi färglagt
dem ljusblåa.