Gävle

hej, Pictogram.välkommen, Pictogram.

Välkommen till Ung i FUB Gävle!

Ung i FUB Gävle är en grupp
för dig som är 15 – 30 år och är
eller vill bli medlem i FUB Gävle.

ung i fub gävles schema

Klicka på knappen för att
se Ung i FUB Gävles schema.

kontakt

e-post, Pictogram.brev, Pictogram.

Skriv till Helene Åkerlind om du
vill veta mer om Ung i FUB Gävle.

E-post: helene.akerlind@gmail.com