Örebro

FUB Örebro gick med i Ung i FUB
under våren 2021.

Vi ser fram emot att träffas
och tillsammans skapa
vår Ung i FUB-grupp i Örebro!

Vi planerar att ha både fysiska
och digitala träffar.

ung i fub örebros schema

schema, Pictogram.träffas, Pictogram.

Klicka på knappen för att komma
till Ung i FUB Örebros schema.

kontakt

telefon, Pictogram.brev, Pictogram.

Vi som jobbar med Ung i FUB
heter Sandra och Bea.

Kontakta oss om du vill komma på våra träffar
eller om du undrar över något.

Ung i FUB Örebro har mailadress:
ungifuborebro@hotmail.com