Vad är aktivism?

fråga, Pictogram.ropa, Pictogram.

Aktivism är:

 • Aktivism handlar om att göra sin röst hörd
  och skapa förändring i samhället.
 • Aktivism är ett bra sätt att kämpa mot det som är orättvist.
 • Aktivism är att göra konkreta
  aktiviteter för att visa sin åsikt.
  Det kan vara både små och stora aktiviteter.
  Man kan göra aktivism själv,
  eller göra det i grupp.