Schema för ungdomsträffar

   

APRIL

Vi träffas på onsdagar och har studiecirkeln Mitt Val.

Vi träffas klockan 17:30
på studieförbundet vuxenskolan.
Adress dit är Kungsängsgatan 12.
Träffarna pågår till klockan 18:45.

20 April. Tema : Första träffen.
Vi lär känna varandra
och pratar om vad vi vet
om demokrati och valet idag.

27 April. Tema : Europaparlamentet
Vi pratar om valet till europarlamentet.
Vad bestämmer man i EU
och hur kan vi i Sverige påverka?

MAJ

Vi fortsätter jobba med mitt val varje onsdag.

4 Maj. Tema : Kommunen
Vi pratar om kommunvalet.
Vad är en kommun?
Vad bestämmer kommunen om?
Hur påverkas vi av kommunens beslut?
Vad vill vi ändra i vår kommun?

25 Maj. Tema : Regionen.
Vi pratar om regionvalet.
Vad är en region?
Vad bestämmer regionen om?
Hur påverkas vi av regionens beslut?
Vad vill vi ändra i vår region?