Vad är demokrati?

Demokrati handlar om att folket har möjlighet
att vara med och bestämma.
Demokrati handlar om att alla människor
ska ha lika rättigheter.

I år är det valår.
Det betyder att svenska folket
väljer vilka partier som ska styra Sverige.

Det gör vi genom att rösta till
riksdag, region och kommun.

Under 2022 kommer Ung i FUB
att arbeta med valet och demokrati.