Hur vi jobbar

tänka, Pictogram.verktygslåda, Pictogram.

I volymen på max ska vi utforska
olika sätt att arbeta på.

Vi ska komma på sätt
som gör det lättare för
unga personer med IF
att kunna bestämma mer.

På den här sidan kommer
vi att lägga upp
metoder och verktyg vi använder.

Tips på hur unga personer
kan ta mer plats!

vår rättighetstavla

Rättighetstavla gjord av Amanda Pettersson
grupprum, Pictogram.rita, Pictogram.

Hösten 2018 träffade vi ett gäng ungdomar.
Tillsammans pratade vi om vad en ungdomsgrupp kan vara för något.
Vi pratade om hur en bra ledare är och hur man skapar en bra stämning.
Vi pratade också om våra rättigheter.

Under dagen ritade en person som heter
Amanda Pettersson upp allt vi sa på en stor tavla.
Att rita allt man säger under ett möte
kallas för grafisk facilitering.

Det tycker vi är ett bra sätt att spara
det som sägs under ett möte.

Tryck på knappen för att ladda ner en större bild på vår rättighetstavla!