Aktivism för alla

I oktober 2021 träffades
unga medlemmar från FUB
för att ha Ung i FUB:s första
nationella ungdomsforum.

Under ungdomsforumet
pratade medlemmarna om
aktivism och ämnen som
till exempel arbete och utbildning,
våld i nära relationer och civilkurage.

Under ungdomsforumet
skapade medlemmarna
aktivism tillsammans.

Ungdomsforumet filmades
av Danielle Liljeqvist
Klicka på videon för att se filmen.

Vi fick pengar från MUCF
för att göra forumet.
MUCF är förkortning för
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Läs mer om vad aktivism är HÄR