Aktivism för alla

Aktivism för alla
är Ung i FUB:s
nya projekt.

Projektet riktar
sig till FUB:s
unga medlemmar
i åldrarna 15-30 år.

I projektet arbetar
unga medlemmar med aktivism
och skapar ett
ungdomsforum tillsammans.

Ungdomsforumet hålls
9 och 10 Oktober i Stockholm.

Vill er lokalförening vara med?
Kontakta Marcus Nilsson;
E-post: marcus.nilsson@fub.se
Telefonnummer: 070 458 43 85

Projektet möjliggörs genom
bidrag från MUCF
(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).