Aktivism för alla

Aktivism för alla
är Ung i FUB:s
ungdomsforum.

Ungdomsforumet är för
FUB:s unga medlemmar
i åldern 15-30 år.

Forumet ska handla om aktivism.
Aktivism är ett sätt att
skapa förändring i samhället.
På forumet ska vi tillsammans
arbeta med aktivism på olika sätt.

Forumet är också ett
roligt tillfälle att träffa nya
och gamla vänner på.

När och var?

Ungdomsforumet är den
9 och 10 Oktober.

Forumet är i Stockholm.
FUB betalar för resa och boende.

Vill du vara med?

Kontakta Marcus Nilsson;
E-post:marcus.nilsson@fub.se
Telefonnummer: 070 458 43 85

Vi får pengar från MUCF
för att göra forumet.
MUCF är förkortning för
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Läs mer om vad aktivism är HÄR