Startkitt

börja, Pictogram.samling, Pictogram.

Vill du starta en Volymen på max grupp i din lokalförening?

Vi har tagit fram några enkla frågor
som visar om ni är redo att starta upp.
Det ger er en bild över vad man behöver
för att starta upp en egen
Volymen på max grupp.

Till hösten 2020 kommer vi också lansera en handbok / metodbok
som kommer finnas i bokformat men också digitalt här på hemsidan.Redo för uppstart

Svara JA eller NEJ på varje fråga. 

 1. Har ni minst 2 unga personer som skulle
  kunna vara intresserade av att vara med? 
  JA                                                  NEJ  
 2. Har ni en plats att ses på? 
  JA                                                  NEJ 
 3. Finns det någon person som kan bjuda in och närvara vid första mötena? 
  JA                                                  NEJ 
 4. Är lokalföreningens styrelse positiv till Volymen på max? 
  JA                                                  NEJ 
 5. Vill ni starta upp en Volymen på max-grupp? 
  JA                                                  NEJ 


Svarade ni JA på de fem frågorna
är ni redo att starta upp! Grattis!

kontakt

Vill du ha mer information och stöd för att starta upp en grupp
kontakta projektledare Elin Bonnier.